БизнесЦензор

17.04.19 08:03

Як нівілювати ключові загрози економіки України

Представники бізнесу України вимагають побудувати в Україні легальне бізнес-середовище, з єдиними правилами, які зрозумілі усім учасникам економічних відносин.

Фото: kpfu

Представники Фонду підтримки економічної безпеки України, платформи взаємодії бізнесу – Бізнес100 та члени Української Ради Бізнесу звернулись до громадян України, діючого Уряду та парламенту, кандидатів у Президенти України та всіх національних політичних сил із закликом одразу після виборів підтримати та прийняти проект "Доктрини економічної безпеки".

За висновками Доктрини, необхідно якнайшвидше прийняти закони та підзаконні акти для нівілювання ключових загроз економіці України, головними з яких є наступні:

Макроекономічні: низькі темпи економічного зростання, застрягання у сировинно-промисловій пастці, світова економічна криза, що наближається, монополізація ключових секторів національної економіки, значний рівень тінізації економіки, значний обсяг контрабанди.

Фінансові: втеча капіталів за кордон і масове використання офшорних юрисдикцій та податкових гаваней для уникнення від оподаткування всередині країни, критично високий рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет України та соціальні фонди, залежність банківського сектору від політики державних банків.

Інституційні: неформальні інститути, відносини та структури, що суперечать формальним та викривлюють їх; невиконувані норми законів, зрощування монополізації окремих секторів економіки з державною владою, недостатня захищеність права власності через недосконалість системи правосуддя, недосконалість системи реєстрації прав на нерухоме майно, обмежені можливості оскарження недійсних правочинів.

Енергетичні: критична залежність від імпорту енергоресурсів, ризики нанесення шкоди українській економіці окремими гравцями сектору, ризик несанкціонованої зупинки підприємств енергетичного сектора.

Зовнішньоекономічні: відсутність чіткої системи взаємодії державних органів з питань забезпечення зовнішньоторговельної безпеки, нерозвиненість зовнішньоторговельної інфраструктури, втягування України у торгівельні війни та зростання протекціонізму у світі, санкційний вплив на економіку України з боку країни-агресора.

Одночасно, серед ключових напрямків реалізації державної політики в сфері економічної безпеки, визначених Доктриною є:

Але, головною вимогою бізнесу є побудова в Україні легального бізнес-середовище, з єдиними правилами, які зрозумілі усім учасникам економічних відносин.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику