БизнесЦензор

03.04.19 08:03

Державна допомога та індустріальні парки

цей блог хочу присвятити питанню узгодженості правил функціонування та державного стимулювання індустріального парку та контролю за державною допомогою.

Фото: ip-bt.com

Незважаючи на те, що перші індустріальні парки з’явились в Україні ще до запровадження відповідної законодавчої бази, цей напрямок державної політики є відносно новим та перспективним.

До прийняття профільного Закону було створено 5 індустріальних парків, які продовжують функціонувати. Станом на сьогодні до Реєстру індустріальних парків включено 38 індустріальних парків, переважна більшість з яких створені на землях комунальної власності (і ця цифра постійно збільшується, під час написання цієї колонки було зареєстровано 2 нових ІП).

Метою державної політики щодо індустріальних парків є забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

Державна підтримка є одним із принципів створення та функціонування індустріального парку, тому цей блог хочу присвятити питанню узгодженості правил функціонування та державного стимулювання індустріального парку та контролю за державною допомогою, в значенні Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання", у яких формах вона може надаватись, хто може бути отримувачем такої допомоги та на яких стадіях.

І звісно, яка роль Антимонопольного комітету, як уповноваженого органу у сфері державної допомоги, у цьому процесі.

Що таке індустріальні парки і навіщо вони потрібні

Це - облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність

сфери господарської діяльності: переробна промисловості, науково-дослідна діяльність та у сфері інформації і телекомунікацій.

Ключові суб’єкти:

Державна підтримка може надаватись всім зазначеним суб’єктам. Закон України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" визначає, що державна підтримка є державною допомогою у разі наявності 5 ознак одночасно:

  1. витрачання або недоотримання державних ресурсів;
  2. надається саме суб’єкту господарювання, який є отримувачем державної допомоги;
  3. вибірковість (програма не є відкритою для всіх потенційних бажаючих);
  4. надання переваги для виробництва окремих видів товарів чи окремих видів господарської діяльності;
  5. вплив заходу на конкуренцію. Разом з цим, це лише перший етап оцінки, на якому визначається, чи є захід підтримки державною допомогою.

У разі, якщо всі зазначені вище ознаки виконуються, Комітет переходить до другого етапу: оцінки допустимості державної допомоги для конкуренції.

Відповідність зазначеними критеріям буде описано нижче в розрізі конкретного кейсу, рішення по якому Комітетом прийнято 20 березня 2019 року.

Для того щоб розібратись кому і у якій формі може бути надана державна допомога, слід розглянути етапи (стадії) створення індустріального парку, в тому числі за участі органів державної влади та місцевого самоврядування.

Стадії

Ініціатор створення є орган державної влади, орган місцевого самоврядування

Ініціатор створення є юридична або фізична особа

Стадія 1

Затвердження концепції індустріального парку

Затвердження концепції індустріального парку

Прийняття рішення про створення індустріального парку на основі концепції

Прийняття рішення про створення індустріального парку на основі концепції

Стадія 2

Проведення конкурсу та визначення керуючої компанії

Призначення керуючої компанії

Укладання договору про створення та функціонування індустріального парку між керуючою компанією та ініціатором створення

Укладання договору про створення та функціонування індустріального парку між керуючою компанією та ініціатором створення

Набуття суб’єктом господарювання статусу учасника індустріального парку

Набуття суб’єктом господарювання статусу учасника індустріального парку

Стадія 3

(може бути перед стадією 2)

Включення ІП до Реєстру індустріальних парків

Включення ІП до Реєстру індустріальних парків

Надання підтримки ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків

Надання підтримки ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків

Форми державної підтримки, передбачені Законом України "Про індустріальні парки":

Тепер розглянемо підходи до оцінки державної допомоги на створення індустріального парку на конкретному прикладі.

Фабула справи

Отримувач підтримки: суб’єкт господарювання (керуюча компанія), що буде обрана за результатами проведення конкурсу.

Мета (ціль) підтримки є забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

Очікуваний результат: збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, збільшення обсягу інвестицій у реальний сектор економіки міста, створення нових робочих місць.

Форма підтримки: співфінансування на облаштування території індустріального парку.

Умови надання підтримки: за рахунок місцевого бюджету, а також за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, буде здійснюватися співфінансування на облаштування території індустріального парку, а саме підведення до території парку усіх необхідних інженерних комунікацій та розроблення відповідної проектно-кошторисної документації.

Що і як оцінено Комітетом

Законом України "Про індустріальні парки" передбачено два варіанти облаштування території індустріального парку.

  1. Індустріальний парк може бути облаштовано самими ініціатором створення (юридичною особою публічного права). Тобто ініціатор створення здійснює усі необхідні заходи з облаштування індустріального парку, а потім обирає керуючу компанію та передає їй на умовах оренди земельну ділянку.
  2. Ініціатор створення (юридична особа публічного права) може обрати керуючу компанію та передати їй фактично вільну та не підготовлену земельну ділянку на умовах оренди з подальшим надання підтримки для облаштування індустріального парку.

Крім того, у концепціях створення органи місцевого самоврядування чітко не зазначають яким чином заплановано облаштування індустріального парку.

Повертаючись до першого варіанту, ініціатор створення (орган державної влади або орган місцевого самоврядування) фактично здійснює роботи з облаштування власної ділянки, а тому витрачання коштів з різних бюджетів на такі цілі не буде вважатись державною допомогою.

При цьому варто звернути увагу, що Закон України "Про індустріальні парки" передбачає передати земельну ділянку на умовах оренди у встановленому законодавством порядку.

З огляду на положення Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" у разі передачі земельної ділянки керуючій компанії на ринкових умовах, то в такому випадку керуюча компанія не отримає переваг, і відповідно це не становитиме державну допомогу.

Розглядаючи другий варіант облаштування індустріального парку шляхом надання підтримки за рахунок бюджетних коштів безпосередньо керуючій компанії, слід звернути увагу, що такий варіант визнається наданням державної допомоги і подальшим кроком потребує оцінки на допустимість для конкуренції.

З огляду на мету підтримки, оцінка буде проводитись відповідно до Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57.

Мета державної допомоги: державна підтримка в межах індустріального парку розглядається як інвестиційний проект, метою якого є сприяння соціально-економічному розвитку регіонів.

Допустимі витрати: основні засоби і оборотні активи, які мають матеріальну форму тощо.

Максимальний розмір державної допомоги: для суб'єктів великого підприємництва – 50 %; для суб'єктів середнього підприємництва – 60 %; для суб'єктів малого підприємництва – 70 %.

Державна допомога надається у будь-якій формі: можливе надання усієї державної допомоги, що передбачена Законом України "Про індустріальні парки".

Витрати, пов'язані з облаштуванням індустріального парку (дозволені витрати): за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів не більше 50 %.

Тобто витрати на облаштування індустріального парку не повинні перевищувати 50% за рахунок публічних коштів за будь якими програмам та/або індивідуальною державною допомогою.

Державна допомога не повинна надаватись суб’єкту господарювання яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, які перебувають на стадії ліквідації, мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної влади, визнають свою неспроможність своєчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.

Висновки.

Станом на сьогодні:

Пропозиції щодо удосконалення: подання повідомлення про державну допомогу до Комітету щодо оцінки Закону України "Про індустріальні парки" як програми державної допомоги та/або внесення відповідних змін до Закону з метою узгодження його норм із законодавством про державну допомогу в частині процедури надання підтримки для створення та функціонування індустріальних парків.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику